skip to Main Content

– Резултати от Изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 26.05.2019 г.

– Главна дирекция ГРАО – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

РИЛ19-РД09-48/08.04.2019 г. на Кмета на Район „Илинден“, с която се определят местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на район „Илинден“ за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

– Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на Кмета на Столична община за образуване на 1565 секции на територията на Столична община за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.
 
Приложение 12 към горепосочената заповед, касаещо Район „Илинден“:

– Решение № 49-ЕП/03.04.2019 г. на Централна избирателна комисия., с което е назначена 25-та РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /РИК/. Седалище и адрес за кореспонденция с 25-та РИК: Заседателна зала на партерен етаж в административната сграда на район „Красна поляна”, находящо се в гр. София, бул. „Освобождение” № 25

Интернет адрес на 25-та РИК: https://rik25.cik.bg/ep2019

– Указ № 53 от 19 март 2019 г. на президента на Република България (обн. ДВ., бр. 24 от 22 март 2019 г.) за нарочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

– Централна избирателна комисия

Back To Top
Skip to content