skip to Main Content
uvedomlenie-pokana-konsultatsii-1. 13.09.2019
uvedomlenie-pokana-konsultatsii-2. 13.09.2019

– РЕЗУЛТАТИ от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Осигуряване на специализиран транспорт

на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборния ден

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1420/14.10.2019 г. на кмета на Столична община общинската администрация ще осигури специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 27.10.2019 г., респективно на 03.11.2019 г. в хипотеза на провеждане на втори тур на избори за кметове, с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

На телефонни номера 02 904 1351 и 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 26.10.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 27.10.2019 г., респективно от 07:00 часа до 20:30 часа на 02.11.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 03.11.2019 г. в хипотеза  провеждане на втори тур на избори за кметове, ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт“ при Столична община.

– Заповед № СОА19-РД09-1419/14.10.2019 г. на кмета на Столична община за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 26.10.2019 г. и в изборния ден на 27.10.2019 г., респективно в предизборния ден на 02.11.2019 г. и в изборния ден на 03.11.2019 г. при провеждане на евентуален втори тур на изборите.

– Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г. за образуване и утвърждаване на 7 (седем) избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на територията на Столична община, насрочени за 27.10.2019 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия

– График с дата, час и място за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии по райони във връзка с организацията и подготовката за провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Главна дирекция ГРАО – проверка на избирателни права и справка по ЕГН или адрес за номер на избирателна секция и място на гласуване за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на район „Илинден“

 Заповед № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията

– Заповед № СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на общината за провеждане на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че имате възможност да подадете по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс:

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс);Декларация от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден (чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 от Изборния кодекс).

За да се използват електронните услуги ИЗБОРИ, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

– Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на район „Илинден“

– Заповед № СОА19-РД09-1258/05.09.2019 г. на Кмета на Столична община за образуване на 1565 избирателни секции на територията на Столична община за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

– Приложения към горепосочената заповед, касаещи Район „Илинден“:

  1. Списък с номерата на избирателните секции в район „Илинден“ и административните адреси, попадащи в тяхе
  2. Списък с адресите на местата за гласуване на територията на район „Илинден“

– РЕШЕНИЕ № 627-МИ / 19.08.2019 на Централната избирателна комисия относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

– Указ № 163 на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)

– ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

banner_960x200
Back To Top
Skip to content