skip to Main Content

Кога се стига до принудително премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)?

За да се класифицира даден автомобил като излязло от употреба МПС (ИУМПС), трябва да проверим кога е направен последният технически преглед. Ако са минали 3 месеца оттогава (по постановление на Министерски съвет от 08.01.2021 г. Предходният период беше 2 години), следва районната адмнистрация да е установила собствеността на терена, на който е изоставена колата, и ако той е общински – да започне процедурата по принудително премахване.

  1. Процедурата по наредбата за отпадъците на територията на Столична община започва със залепване на стикер за доброволно преместване в 3-месечен срок.
  2. Ако собственикът не е преместил доброволно автомобила в установения 3-месечен срок, кметът на район „Илинден“ издава заповед за принудителното му премахване, стриктно спазвайки реда за съобщаване на заповедта, предвиден в член 18а от АПК, тя влиза в сила и започват да текат още 14 дни преди нейното изпълнение.
  3. В 14-дневен срок, след влизане в сила на заповедта, се съгласува график за ден и час между район „Илинден“, Столичен инспекторат  и фирмата изпълнител (която ще репатрира колата), за да се извози до център за рециклиране.

Автомобилът се поставя за съхранение още 14 дни на наказателен паркинг, за което собственикът следва да заплати наказателна такса. След изтичане на срока, колата подлежи на рециклиране.

ЗАПОВЕДИ 2024:

Заповед № РИЛ24-РД09-19/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-18/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-17/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-16/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-15/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-14/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-13/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-12/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-11/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-10/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-9/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-8/19.01.2024г.

ЗАПОВЕДИ 2023:

Заповед № РИЛ23-РД09-142-1-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-143-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-144-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-145-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-146-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-147-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-152-21.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-155-21.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД15-716-21.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД91-30-1-12.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД91-30-2-12.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД91-30-4-12.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД91-30-8-12.06.2023

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-245-от-18.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-244-от-18.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-243-от-18.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-241-от-18.10.2023г.pdf 

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-258-от-26.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-259-от-26.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-260-от-26.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-242-от-18.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-303-15.12.23-СА6841ТС.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-302-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-301-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-300-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-299-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-298-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-297-15.12.23-СВ3784КТ.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-296-15.12.23-С4759НК.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-293-15.12.23-СВ8579СС.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-291-15.12.23-СА0524ВР.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-292-15.12.23-СВ6632МТ.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-295-15.12.23-С2178ХК.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-294-15.12.23-СВ6875НК.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-290-15.12.23-С7533ВХ.pdf

Back To Top
Skip to content