skip to Main Content

Кога се стига до принудително премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)?

За да се класифицира даден автомобил като излязло от употреба МПС (ИУМПС), трябва да проверим кога е направен последният технически преглед. Ако са минали 3 месеца оттогава (по постановление на Министерски съвет от 08.01.2021 г. Предходният период беше 2 години), следва районната администрация да е установила собствеността на терена, на който е изоставена колата, и ако той е общински – да започне процедурата по принудително премахване.

  1. Процедурата по наредбата за отпадъците на територията на Столична община започва със залепване на стикер за доброволно преместване в 3-месечен срок.
  2. Ако собственикът не е преместил доброволно автомобила в установения 3-месечен срок, кметът на район „Илинден“ издава заповед за принудителното му премахване, стриктно спазвайки реда за съобщаване на заповедта, предвиден в член 18а от АПК, тя влиза в сила и започват да текат още 14 дни преди нейното изпълнение.
  3. В 14-дневен срок, след влизане в сила на заповедта, се съгласува график за ден и час между район „Илинден“, Столичен инспекторат  и фирмата изпълнител (която ще репатрира колата), за да се извози до център за рециклиране.

Автомобилът се поставя за съхранение още 14 дни на наказателен паркинг, за което собственикът следва да заплати наказателна такса. След изтичане на срока, колата подлежи на рециклиране.

ЗАПОВЕДИ 2024:

РИЛ24-ВК91-229-[1]-/07.02.2024г., МПС – без номера

РИЛ24-РД09-85/20.02.2024г., МПС – С6074МК

РИЛ24-РД09-61/20.02.2024г., МПС – С2270ХВ

РИЛ24-РД09-56/20.02.2024г., МПС – СА9255КМ

РИЛ24-РД09-84/20.02.2024г., МПС – СА5019РК

РИЛ24-РД09-81/20.02.2024г., МПС – С0438НА

РИЛ24-РД09-57/20.02.2024г., МПС – СВ9879МВ

РИЛ24-РД09-58/20.02.2024г., МПС – СВ5202АР

РИЛ24-РД09-68/20.02.2024г., МПС – СА8059НА

РИЛ24-РД09-80/20.02.2024г., МПС – СА7796АХ

РИЛ24-РД09-91/23.02.2024г., МПС – СА1331АН

РИЛ24-РД09-76/20.02.2024г., МПС – СА9374КТ

РИЛ24-РД09-65/20.02.2024г., МПС – С9587РК

РИЛ24-РД09-59/20.02.2024г., МПС – СА0801ТА

РИЛ24-РД09-69/20.02.2024г., МПС – СА9091ВК

РИЛ24-РД09-54/20.02.2024г., МПС – СА3507СР

РИЛ24-РД09-66/20.02.2024г., МПС – СА2613МК

РИЛ24-ВК91-1230/20.02.2024г., МПС – СА5982МС

РИЛ24-РД09-75/20.02.2024г., МПС – С5986ВМ

РИЛ24-РД09-72/20.02.2024г., МПС – СА1469РМ

РИЛ24-РД09-71/20.02.2024г., МПС – СА9546КК

РИЛ24-РД09-53/20.02.2024г., МПС – С7303МР

РИЛ24-РД09-82/20.02.2024г., МПС – С6442КМ

РИЛ24-РД09-74/20.02.2024г., МПС – СВ0477КХ

РИЛ24-РД09-73/20.02.2024г., МПС – СА8972НР

РИЛ24-РД09-63/20.02.2024г., МПС – СА2016НВ

РИЛ24-РД09-60/20.02.2024г., МПС – СВ6245НТ

РИЛ24-РД09-55/20.02.2024г., МПС – С4868ХС

РИЛ24-РД09-67/20.02.2024г., МПС – ВН6266ВА

РИЛ24-РД09-62/20.02.2024г., МПС – СА3593ВТ

РИЛ24-РД09-79/20.02.2024г., МПС – СА1430В

РИЛ24-РД09-78/20.02.2024г., МПС – С4919ХМ

РИЛ24-РД09-87/21.02.2024г., МПС – СВ8973НК

РИЛ24-РД09-64/20.02.2024г., МПС – СА7161АС

РИЛ24-РД09-83/20.02.2024г., МПС – С0012МК

РИЛ24-РД09-77/20.02.2024г., МПС – СО7167АВ

РИЛ24-РД09-38/07.02.2024г., МПС – СА6289АС

РИЛ24-ВК91-229-[2]/07.02.2024г., МПС – СА5786СХ

РИЛ24-РД09-88/21.02.2024г., МПС – СА3276МН

Заповед № РИЛ24-РД09-19/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-18/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-17/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-16/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-15/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-14/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-13/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-12/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-11/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-10/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-9/19.01.2024г.

Заповед № РИЛ24-РД09-8/19.01.2024г.

ЗАПОВЕДИ 2023:

Заповед № РИЛ23-РД09-142-1-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-143-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-144-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-145-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-146-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-147-20.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-152-21.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД09-155-21.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД15-716-21.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД91-30-1-12.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД91-30-2-12.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД91-30-4-12.06.2023

Заповед № РИЛ23-РД91-30-8-12.06.2023

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-245-от-18.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-244-от-18.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-243-от-18.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-241-от-18.10.2023г.pdf 

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-258-от-26.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-259-от-26.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-260-от-26.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-242-от-18.10.2023г.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-303-15.12.23-СА6841ТС.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-302-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-301-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-300-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-299-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-298-15.12.23-без-номера.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-297-15.12.23-СВ3784КТ.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-296-15.12.23-С4759НК.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-293-15.12.23-СВ8579СС.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-291-15.12.23-СА0524ВР.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-292-15.12.23-СВ6632МТ.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-295-15.12.23-С2178ХК.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-294-15.12.23-СВ6875НК.pdf

https://www.ilinden.bg/wp-content/uploads/РИЛ23-РД09-290-15.12.23-С7533ВХ.pdf

Back To Top
Skip to content