skip to Main Content
Емил Бранчевски 1

Д-р Емил Бранчевски, кмет на Район „Илинден"

Приоритети за района:
- Инфраструктурата за всички: равни тротоари, повдигнати, осветени и регулирани пешеходни пътеки, безопасни велоалеи свързващи съществуващите такива от Западен парк към центъра, зони за сигурност около училища и детски градини.
- Справяне на проблема с колите: изграждане на многоетажни паркинги за безпроблемно паркиране и освобождаването на тротоари и зелени площи от паркирали коли.
Уредени междублокови пространства в места за отдих, безопасна игра на деца и разходка.
- Обновени паркове и зелени площи: цялостно преобразяване и ремонт на градинката “Св. Троица”, възстановяване на езерото, обособяване на кучешки парк.
Край на ремонта на ремонта в Западен парк и цялостно архитектурно решение за него на територията на района.
- Разрешаване на казуса с комплекс “Захарна фабрика” в полза на обществения интерес - интензивна работа с Министерство на културата за изработване границите на инвестиционните планове на частния собственик, след пълно възстановяване на оригиналния облик на комплекса от собственика и обособяването му като сграда от обществено значение.

Back To Top
Skip to content