skip to Main Content

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за държавен служител за длъжността „Главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел ИИБЕКС

ilinden-novini

Списък на допуснатите и недопуснати кондидати до конкурса за държавен служител за длъжността „Главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел ИИБЕКС

Back To Top
Skip to content