skip to Main Content

Списък на допуснатите и недопуснати кондидати до конкурса за държавен служител за длъжността „Главен експерт“ в отдел ОПТК

ilinden-novini

Списък на допуснатите и недопуснати кондидати до конкурса за държавен служител за длъжността „Главен експерт“ в отдел ОПТК

Back To Top
Skip to content