skip to Main Content
Телефон за информация и деловодни справки: 02 / 439 73 25

Столична община - Район "Илинден"

гр. София, п. к. 1309

ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б

факс: 439 73 61

e-mail: info@ilinden.bg

web: www.ilinden.bg

Facebook:  facebook.com/ilinden.bg


Работно време на администрацията

от понеделник до петък – от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.

Приемно време за граждани

Кмет: вторник – от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Ръководство и служители: вторник – от 09:30 ч. до 12:30 ч.; сряда – от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Център за административно облужване: от 08:30 ч. до 17:00 ч. – при непрекъснат режим на работа с потребителите.

rabotno-vreme-adm
banking-iban-img

Банкова сметка за заплащане на услуги предоставяни от Есграон

СО – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
ОБЩИНСКА БАНКА АД КЛОН „ЛЮЛИН“
IBAN: BG 28 SOMB 9130 31 19120601
BIC: SOMBBGSF

Кабинет на кмета

Длъжност Име и фамилия Телефон E-mail
Кмет д-р Емил Бранчевски 02 439 73 60 kmet@ilinden.bg
Специалист - сътрудник на кмета Милена Лъчезарова 02 439 73 60 m.lachezarova@ilinden.bg
Заместник-кмет на Район „Илинден“ инж. Мариела Димитрова 02 439 73 34 m.dimitrova@ilinden.bg
Заместник-кмет на Район „Илинден“ Ивайло Петров 02 439 73 35 i.petrov@ilinden.bg
Секретар на Район „Илинден“ Благовеста Маринова 02 439 73 36 b.marinova@ilinden.bg
Главен архитект на Район „Илинден“ арх. Борис Костадинов 02 439 73 32 boris.kostadinov@ilinden.bg
Главен инженер инж. Станислав Зарков 02 439 73 28 stanislav.zarkov@ilinden.bg
Главен юрисконсулт Поля Пенчева-Каломенска 0882 628 744 polia.pencheva@ilinden.bg
Секретар на МКБППМН Ренгия Котева 02 439 73 51 rengia.koteva@ilinden.bg
Връзки с обществеността д-р Атанас Лозанов 02 439 73 47 pr@ilinden.bg

Център за административно обслужване (ЦАО)

Телефон 02 439 73 25

Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси (ФСДЧР)

Главен счетоводител Ивана Йоргова 02 439 73 69 ivana.yorgova@ilinden.bg

Правнонормативно обслужване и образование (ПНОО)

Началник на отдел ПНОО Люба Янчева 02 439 73 43 lyuba.yancheva@ilinden.bg

Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология и контрол по строителството (ИИБЕКС)

Началник на отдел ИИБЕКС арх. Петър Духлински 02 439 73 30 peter.duhlinski@ilinden.bg

Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд (РКТД и УОСЖФ)

Началник на отдел РКТД и УОСЖФ Калин Григоров 02 439 73 52 kalin.grigorov@ilinden.bg

Устройство на територията, кадастър и регулация (УТКР)

 арх. Борис Костадинов  02 439 73 32 boris.kostadinov@ilinden.bg

Обществени поръчки, търгове и конкурси (ОПТК)

Началник на отдел ОПТК
Back To Top
Skip to content