skip to Main Content

Дирекция „Общински приходи“ в Столична община, отдел „Общински приходи – „Илинден“ е пряко подчинен на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ в Столична община, а не на районната администрация.

Адрес: София – 1309, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б;

Телефони: 02 / 904 12 48; 02 / 904 12 49; 02 / 904 12 50; 02 / 821 12 67; 02 / 821 12 71

Back To Top
Skip to content