skip to Main Content

Брошура (.ppt)

Полезна информация и методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради можете да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – тук.

Актуална справка към 01 февруари 2016 г. за хода на изпълнение на дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Район „Илинден“:

Брой регистрирани сдружения на собствениците Брой регистрирани заявления за интерес  и финансова помощ Брой одобрени заявления за интерес и финансова помощ Брой сключени договори между общината и СС
27 15 12 3

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Район „,Илинден”

Регистър на подадени ЗИФП по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – р-н „Илинден“

Back To Top
Skip to content