skip to Main Content

Основно училище „Христо Смирненски”

43. Основно училище „Христо Смирненски”
Адрес гр. София, бул. „ Сливница“ № 45
Телефон 02/822 92 76
02/920 82 40
02/920 34 88
E-mail ou43@mail.bg
Web https://43ou.com/
Facebook 43. Основно училище "Христо Смирненски"

43. Основно училище е вече със 112 годишна традиция. Историята на училището е част от историята на столицата. То е известно сред обществеността със своите възрожденски традиции. Тържествата по случай началото на учебната година, за 24-ти май и останалите ежегодни концерти на училището предизвикват значителен интерес.

Високообразованите и квалифицирани учители постигат отлични резултати в учебно-възпитателния процес. Възпитаниците на училището са изключително конкурентноспособни при реализацията си в средните училища. Редът, спокойствието и добре поддържаната материална база превръщат училището в естествен образователен, културен и спортен център.

Целодневното обучение в 1-4 клас, интензивното чуждоезиково обучение, постиженията в областта на литературата, точните, обществените и природните науки, традиционно силните изяви в областта на изкуствата и спорта запълват и осмислят голяма част от  свободното време на учениците.

Училището е база за обучение на студенти по изобразително изкуство от СУ „Св.Климент Охридски”.

Компютърното обучение се осъществява в съвременно обзаведен кабинет и от квалифицирани преподаватели.

Нашето училище е шанс за Вашето дете” е посланието, което педагогическият колектив на училището изпраща към обществеността.

43-ou-ilinden
43-ou-ilinden-2

Основно училище „Константин Величков”

45. Основно училище „Константин Величков”
Адрес гр. София, ул. „Пловдив“ № 20
Телефон 02/822 14 10, 02/828 62 82, 0889 52 24 39 (актуален само по време на извънредното положение, въведено месец март 2020 г.)
E-mail kv45ou@abv.bg
Web https://kv45ou.com/

През 2010 г. 45. ОУ „Константин Величков“ чества своя 80-годишен юбилей. През годините училището развива и утвърждава едни от най-добрите традиции на българското образование. Преподавателският екип е формиран от добре подготовени и високо квалифицирани кадри.

Училището предлага компютърно обучение и интернет, занималня от 1 до 4 клас, занимания по интереси – СИП – математика, български език и литература, информатика, екология. Има плувен басейн, концертна зала, библиотека, стол и бюфет. Осигурява охрана и медицинско обслужване.

Традиционен, очакван с нетърпение от учениците  е  „Месецът на талантите” – провеждан ежегодно през месец март, когато – в празнична програма, учениците  представят своите музикални, артистични и художествени дарби.

Отборите по плуване – момичета и момчета, са многократни победители в ежегодните турнирите по плуване, организирани от Столична община.

45-ou-ilinden
45-ou-ilinden-2

Езикова гимназия „Света София”

33. Езикова гимназия „Света София”
Адрес гр. София, ул. „Пловдив” № 20
Телефон 02/925 00 58
02/824 11 31
E-mail eg33svsofia@abv.bg
Web https://33eg.eu/

33. Езикова гимназия е създадена през 1993 г.  От създаването й ръководството и учителският колектив работят упорито и целенасочено за нейния престиж, като към настоящия момент тя се подрежда в списъка на елитните гимназии в София.

В гимназията се изучават, като първи чужд език – английски и френски и втори чужд език – испански, немски, руски. Името на гимназията тържествено е обявено на 13 декември 1993 г. – датата, която се приема за патронен празник на гимназията. Света София е символ на мъдростта, а вярата, надеждата и любовта са онези спътници на човека, които му позволяват да преодолява препятствия, да върви напред, да покорява нови духовни върхове.

От самото си създаване 33. Езикова гимназия има ползотворни отношения с Френския културен институт и с Британския съвет. Учениците от френските паралелки полагат успешно организираните от Френския културен институт изпити за придобиване на международна диплома.

От 2010 година гимназията е акредитиран изпитен център PEARSON. Сертификатът е валиден за цял живот и е признат като стандарт за владеене на английски език в много държави, а високите нива служат за академичен прием.

Една от извънкласните дейности на гимназията е Театралното ателие „Броненосци”. Създадено през 1993 г., то има много участия на сцена и международни награди.

През 2008 г. е създаден и Клуб „Света София”. Членовете на клуба са обединени от интереса си към историята, литературата и философията, от ценностите на православното християнство.

Работата на ръководството, учителите и учениците на 33 езикова гимназия е подчинена на една обща цел: изграждане на високообразовани личности, на млади хора с високо национално самосъзнание, на граждани на Европа и света. Възпитаниците на гимназията продължават своето обучение в престижни университети у нас и в чужбина и успешно се реализират в различни области на живота – публична администрация, политика, финансова сфера, частен бизнес, наука.

33-eg-ilinden
33-eg-ilinden-2

Средно училище „Марин Дринов”

3. Средно училище „Марин Дринов”
Адрес гр. София, „ Хайдут Сидер“ № 12
Телефон 02/822 18 73
02/822 16 61
E-mail eg33svsofia@abv.bg
Web http://3coy.eu/

3. СУ „Марин Дринов” е създадено през 1928 г. и е едно от най-старите училища в района. В него поколения учители и ученици развиват идеите на своя патрон Марин Дринов – един от първите възрожденски педагози и министър на народната просвета в освободена България.

Училището притежава материална база със съвременен облик, включваща: два компютърни кабинета, ателиета по изобразително изкуство, оборудвани с необходимите пособия и възможност за използване на керамична пещ, добре обзаведени кабинето по всички предмети, ученически бюфет и стол, лекарски и зъболекарски кабинети, 2 физкултурни салона, открита спортна площадка и библиотека.

3. СУ е член на Асоциация „Кеймбридж училища“. Осъществява прием на ученици след 7-ми и 8-ми клас в профил „Изкуство”  по специалностите: „Реклама. Графичен и пространствен дизейн с интензивно изучаване на английски език”, „Реклама. Графичен и моден дизайн”.

3-su-ilinden
3-su-ilinden-2

Средно училище „Сава Филаретов”

113. Средно училище „Сава Филаретов”
Адрес гр. София, бул.„Тодор Александров“ № 177
Телефон 02/822 10 63
02/822 03 29
E-mail sou113@abv.bg
Web http://www.113su.net/

През 1966 година училището разтваря врати за първия си випуск и работи като начално до 1984 г. През 1999 г. за първи път е осъществен прием след 7-ми клас и след завършено основно образование в природо-математически профил с предмети – математика, английски език, информатика и информационни технологии.

Училището разполага с добре обзаведени кабинети по всички предмети, с три съвременно оборудвани компютърни зали, библиотека, два физкултурни салона.

Педагогическият колектив на 113. СУ развива и индивидуалните способности и заложби на учениците. Те участват и печелят награди в конкурси по изобразително изкуство и музика. Традиционно добре се представят в районните първенства на „Ученически игри” и печелят призови места в състезанията по футбол, волейбол и баскетбол.

Отборът на училището „Млад огнеборец” е дългогодишен традиционен победител в състезанията, организирани от Национална служба пожарна безопасност и защита на населението.

Училището осъществява прием на ученици след 8-ми клас в профилирана паралелка с профил „Технологичен туризъм”. Обучението по английски език е от 1 до 12  клас, по руски език започва от 9 клас. Осигурена е безплатна занималня за ученици от 1 до 4 клас, а също и занимания за подготвителна група на деца от 5 до 7 годишна възраст при едносменен режим на обучение.

113-su-ilinden
113-su-ilinden-2

Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”

Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”
Адрес гр. София, ул. „Хайдур Сидер“ № 8
Телефон 02/822 10 64
02/822 10 66
02/821 89 44
E-mail pgtehford@abv.bg
Web http://www.pgtehford.com/
pg-henri-ford
pg-henri-ford-2

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникации „А. С. Попов”

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникации „А. С. Попов”
Адрес гр. София, бул. „ Сливница“ № 10
Телефон 02/828 50 10
02/822 11 85
02/822 11 86
E-mail pgavt_popov@abv.bg
Web https://aspopov.bg/
as-popov
as-popov2

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”
Адрес гр. София, ул. „Хайдур Сидер“ № 10
Телефон 02/822 91 00
02/822 13 74
E-mail pghvt_sf@abv.bg
Web https://pghvt-gpavlov.org/
g-pavlov
g-pavlov2

ЦСОП „Проф. ДПН Георги Ангушев"(бивше 1. Помощно училище)

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”
Адрес гр. София, бул. „Т. Александров“ №175
Телефон 02/920 81 98
02/920 07 80
E-mail pu1@abv.bg
Web https://tssop-angushev-sofia.eu/
angushev
angushev-2
Back To Top
Skip to content