skip to Main Content

Обява за конкурс и конкурсна документация

ilinden-novini

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 3-то СУ „Проф. Марин Дринов“ж.к. „Света Троица“ ул. „Хайдут Сидер“ № 12 за организиране на ученическо столово хранен и бюфет

Обява

Конкурсна документация

Back To Top
Skip to content