skip to Main Content

Обявления

ilinden-novini

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 519/07.07.2022г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1300/29.07.2022г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на части от имот–терен публична общинска собственост с площ от 170,00 кв.м. за разполагане на павилион с модулна конструкция по схема № 19, м. „ж.к. Разсадника – Бежанци“, квартал 35, УПИ III, съгласно ЗРП, на територията на СО-район „Илинден“. Идентификатор 68134.1203.918.

 

Специфично конкурсно условие – търговска дейност. АОС № 15/14.07.2020 г.

 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 551,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на  1000.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 21.10.2022г.  от Район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 21.10.2022 г. включително в Център за административно обслужване на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 24.10.2022 г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 42.

Back To Top
Skip to content