skip to Main Content

Обявление относно конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“

ilinden-novini

Обявление относно конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Back To Top
Skip to content