skip to Main Content

Одобрени са кандидатите по проекта за безплатна екопечка

ilinden-novini

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, Ви уведомяваме, че всичките 5432 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта са одобрени.

Списъкът с кандидатите от район „Илинден“, които са одобрени за безплатна екопечка можете да видите ТУК!

В тази връзка очакваме в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети да предоставят в Районна администрация „Илинден“:

  • проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и;
  • в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.

misli-chisto
Back To Top
Skip to content