skip to Main Content

Уважаеми съграждани,

На територията на район „Илинден“, в близост до входа на метростанция „Вардар“ има разположен постоянен контейнер за изхвърляне на обувки, дрехи и други текстилни отпадъци. Точният адрес, на който можете да намерите контейнера е: ж.к. „Илинден“, ул. Виктор Павлов“ – до магазин Т-Маркет.

Постоянните контейнери за изхвърляне на обувки и текстилни отпадъци са част от системата за събиране и третиране на текстилни отпадъци, която Столична община разработва от началото на 2019 г. Целта е постепенно да се изгради устойчива система за събиране и последващо третиране на този вид отпадъци, подобно на останалите вече изградени и успешно работещи 12 системи за събиране на различни потоци отпадъци в София, включително опаковки, зелени отпадъци, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци, батерии, акумулатори, излезли от употреба МПС и други.

Повече подробности относно екологичната инициатива на Столична община можете да намерите тук!

Информация, къде да изхвърляме всичко онова, което не трябва да изхвърляме в контейнерите за битови отпадъци и тези за разделно събиране на отпадъци можете да намерите на споделения линк: https://www.sofia.bg/separate-collection

kontejner-textil.21.03.2019
Back To Top
Skip to content