skip to Main Content

Превантивни мерки на прага на пожароопасния период за 2021 г.

ilinden-novini

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На прага на пожароопасния период за 2021 г. Ви напомняме, че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци създава опасност от възникване на пожари и е строго забранено, съгласно Закона за опазване на земеделските земи и Закона за опазване на околната среда.

Всеки, който извършва такава дейност подлежи на административнонаказателна отговорност, както следва:

–        Съгласно чл. 41а от Закона за опазване на земеделските земи на нарушителите са налага глоба в размер от 1500 до 6000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 2000 до 12000 лв.

–        Съгласно чл. 162 от Закона за опазване на околната среда на нарушителите са налага глоба в размер от  200 до 20000 лв. или имуществена санкция в размер от 5000 до 500 000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

Умоляваме всички жители на район „Илинден“, които констатират (на територията на район „Илинден“ или извън него) нерегламентирано палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци да сигнализират незабавно на телефон 112.

Back To Top
Skip to content