skip to Main Content

Район „Илинден”

се намира в северозападната част на София, в близост до центъра. Разположен на територия от 3 310 дка, със сравнително стара, но добре поддържана инфраструктура, районът обхваща едни от най-старите софийски жилищни комплекси – Захарна фабрика, Гевгелийски, Света Троица и Илинден, с обща чистленост на населението в тях – 35 820 жители.

Административната карта на района заема следните граници: жп линията до гара „Север”; ул. „Никола Михайловски”; ул. „Йосип Щросмайер”; ул. „Майор Векилски”; бул. „Ген. Николай Столетов”; ул. „Алдомировска”; ул. „Кирил и Методий”; бул. „Константин Величков”; ул. „Найчо Цанов”; бул. „Вардар” по продължението на ул. „Пиротска” и Суходолската река.

Район „Илинден“ разполага със 700 дка добре поддържани зони за отдих и красиви зелени площи. Тук се намира парк „Света Троица”, превърнал се в културно средище, с традиционно организираните от районната администрация концерти, тържества и пленери. На територията на района е разположена и част от един от най-големите и красиви паркове в София – Западен парк, който преди десетилетия е бил „разсадника“ на столицата за многобройни растителни видове.

Междублоковите пространства на района са широки, много добре оформени и озеленени, и с общи усилия – на районната администрация и на жителите от района –   системно поддържани и облагородявани.

Район „Илинден” разполага с голяма промишлена и бизнес зона, в която имат представителства множество фирми, като „Електрон Консорциум” АД,  „Мобиилтел” ЕАД„Сименс” ЕООД„Клиърком Инвестхолдинг” ЕАД„Ролпласт“  ЕООДЦБА КОМЕ – София, бизнес-сграда „Антим Тауър”, мултиплекс-център  „Кино Арена” и др.

На територията на района има добре изградена и успешно функционираща голяма мрежа от учебнидетскикултурни, здравни и социални заведения. Всяко едно от тях има свой собствен облик и специфика. Много от тях са, не само с голямо местно, но и с национално значение.

Районът се гордее със своите забележителности, като емблематична културна ценност с национално значение представлява груповият архитектурен паметник на културата „Захарна фабрика”, построен в края на 19 век.

Back To Top
Skip to content