skip to Main Content

Четирите столични жилищни квартала

„Света Троица“, „Илинден“, „Захарна фабрика“ и „Гевгелийски“, съставляващи административната карта на район „Илинден“, имат обща численост на населението 36 474 жители към 18 февруари 2019 година.

Стари данни относно броя на жителите на район „Илинден“:

  • към 17 август 2017 г. – 36 864 жители;
  • към 30 юни 2015 г. – 36 847 жители;
  • към 3 февруари 2014 г. – 35 820 жители.
Back To Top
Skip to content