skip to Main Content

Мисия

Район „Илинден“ се обособява като едно от 24-те самостоятелни съставни административно-териториални единици, включени в административната структура на Столична община през 1988 г. Мисията на района е да съчетава дейностите по местното самоуправление на населението на неговата територия с държавната политика за развитие на столицата.

История

Районът носи името „Илинден” в памет на геройски загиналите българи в Илинденско-Преображенското въстание, избухнало на 2 август 1903 г. Оцелелите от кръвопролитията родолюбиви българи – потомци на героични македонски родове, дирещи спасение от опожарените градове Прилеп, Щип, Кукуш и др. са първите заселници по западните покрайнини на София след Първата световна война.

Историческата връзка на района с Илинденско-Преображенското въстание, почитта към геройски загиналите българи и дълбоките християнски корени на местното население обуславят датата на районния празник, който се чества тържествено на 20 юли – „Илинден”.

Описание

Според местоположението си Район „Илинден” заема площ от 3 310 дка. в северозападната част на София и към 29.02.2020 г. наброява население от 36 038 души, населяващи, съгласно картата на района, едни от най-старите столични жилищни комплекси – „Илинден“, „Света Троица“, „Гевгелийски“ и „Захарна фабрика“ – известни с добре обособената си инфраструктура, широки и добре поддържани градинки и междублокови пространства, паркинги,  детски и спортни площадки. Тук са разположени и едни от най-китните, красиви и богати на растителност софийски паркове – „Западен парк“ и „Света Троица“.

Култура

Въпреки че нашият район е сравнително малък, ние имаме 4 читалища, в които кипи и се развива активна културна, социална и просветна дейност. Читалищата „Г.С. Раковски – 1925”, „Гоце Делчев – 1927”, „Роден край – 1931” и „Епископ Йосип Щросмайер – 2009” работят усърдно за издирването и изграждането на млади таланти в различни области на културата и изкуството, като им предоставят и възможности за изява и перспективи за развитие.

Приоритети на културната стратегия на Район „Илинден” са, както съхраняването и разпространяването на българските традиции и културно наследство, така и разширяването и обогатяването на културния мироглед на младото поколение.

Забележителности

По отношение на културно-историческото и архитектурно наследство на София, нашият район има честта да се похвали с няколко емблематични забележителности:

 • Паметната плоча на Братя Миладинови;
 • Паметника на Епископ Щросмайер;
 • Паметника на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание;
 • Военния паметник в парка „Света Троица”;
 • Храма „Света Троица”;
 • Груповия архитектурен комплекс „Захарна фабрика” – изключително ценен паметник на културата с национално значение.

Образование

В рамките на Район „Илинден” функционират 5 детски заведения (ДГ № 158 „Зора“, ДГ № 51 „Щурче“, ДГ № 52 „Илинденче“, ДГ № 153 „Св. Троица“ и ДГ № 179 „Снчец“), 5 общински училища (3. СУ „М. Дринов“, 33. ЕГ „Св. София“, 43. ОУ „Хр. Смирненски“, 45. ОУ „К. Величков“ и 113. СУ „Сава Филаретов“), 3 професионални гимназии (ПГ по транспорт и енергетика „Х. Форд“, ПГ по аудио, видео и телекомуникации „А.С. Попов“ и ПГ по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Г. Павлов“)  и Център за специална образователна подкрепа „Проф. ДПН Г. Ангушев“ (бивше I Помощно училищe), чиито висококвалифициран персонал дава всичко от себе си за изграждането на младите хора като достойни личности с широкообхватен кръгозор от интереси, знания и умения.

Социални заведения

На територията на района има 2 социални заведения с важно обществено значение:

 • Център за временно настаняване на лица от 18 до 25 години „Света София“;
 • Дом за ветерани на културата.

Със своите специфични нужди тези организации получават адекватно внимание от районната администрация, с оглед на нейните законови правомощия и задължения. Работи се върху привеждането на архитектурната среда в района в удобен за ползване вид от хората с увреждания. Изградени са рампи към училищните входове и административната сграда на района.

Обща администрация

Здравеопазване

Медицинското обслужване на територията на район „Илинден” се осигурява от следните здравни заведения:

 • Национална кардиологична болница – ул. „Конъовица” № 65;
 • Клиника по съдова хирургия към СБАЛССЗ „Света Екатерина“ – ул. „Коньовица“ № 65, III етаж;
 • ДКЦ VІ , включително и стоматология – ул. ”Конъовица” № 65.

Спорт

 • В хармония с националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, като превенция на зависимости и за изграждането на пълноценни здравни и социални навици, Район „Илинден” организира различни спортни мероприятия и подпомага Спортен клуб по самбо и джудо „Илинден-София” – един от водещите клубове в България по самбо и чудо, който работи с различни възрастови групи и подготвя спортисти на изключително високо спортно ниво.

Транспортна характеристика

В район „Илинден” функционират всички видове масов градски транспорт. През него минават автобусни, тролейбусни, трамвайни линии, линии на маршрутни таксита. Има достъп до Софийския метрополитен чрез станция № 4 „Вардар”. Тук е разположена и единствената в района ж.п. гара – „Захарна фабрика”.

Градски транспорт, функциониращ на територията на Район „Илинден“:

 • Метрополитен-метро;
 • Трамваи № 3, 11, 8, 19, 22;
 • Автобуси № 11, 45, 77, 82, 83, 108, 309, 310;
 • Тролеи № 6 и 7;
 • Маршрутни линии №№: 3, 10, 25 и 47.
Back To Top
Skip to content