skip to Main Content

Съобщение с резултатите от проведен конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен експерт в отдел „РКТД и УОСЖФ“

ilinden-novini

Съобщение с резултатите от проведен конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен експерт в отдел „РКТД и УОСЖФ“

Back To Top
Skip to content