skip to Main Content

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Сигнали за нарушения и злоупотреби във връзка с изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст можете да подавате на телефон: 0800 10 112 или на електронна поща: obhvat@mon.bg

Back To Top
Skip to content