skip to Main Content

Стартира процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

ilinden-novini

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Стартира набиране на проектни предложения за предоставяне на средства за енергийно обновяване на българските домове по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“.

Всички подробности относно процедурата ожете да намерите на следния линк: ИСУН 2020 (government.bg)

Back To Top
Skip to content