skip to Main Content

Гражданска регистрация

Център за административно обслужване

Обществени поръчки, търгове и конкурси

Правнонормативно обслужване и образование

Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси

Устройство на територията, кадастър и регулация

Заявление за записване за прием при кмета на район „Илинден“

Образци на заявления за извършване на технически услуги

Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд

Образци на заявления съгласно Наредбата за административно обслужване

Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология и контрол по строителството

Портал за електронни административни услуги

Примерни образци за Етажната собственост

Back To Top
Skip to content