skip to Main Content
Наименование на услугатаНеобходими документиВидСрокТакса
1.Издаване на удостоверение за раждане – дубликатИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден10 лв.
бърза услугадо 3 работни дни7.50 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни5.00 лв.
2.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за доказване на правен интерес,
документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден10 лв.
бърза услугадо 3 работни дни7.50 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни5.00 лв.
3.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояниеИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за доказване на правен интерес, други официални документи, документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден7 лв.
бърза услугадо 3 работни дни5.25 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни3.50 лв.
4.Издаване на удостоверение за наследнициИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, препис-извлечение от акт за смърт, документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден10 лв.
бърза услугадо 3 работни дни7.50 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни5.00 лв.
5.Издаване на удостоверение за семейно положениеИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден10 лв.
бърза услугадо 3 работни дни7.50 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни5.00 лв.
6.Издаване на удостоверение за родствени връзкиИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден10 лв.
бърза услугадо 3 работни дни7.50 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни5.00 лв.
7.Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лицеИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за гражданско състояние, документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден7 лв.
бърза услугадо 3 работни дни5.25 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни3.50 лв.
8.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбинаИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
удостоверение за семейно положение на чуждия гражданин,
документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден10 лв.
бърза услугадо 3 работни дни7.50 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни5.00 лв.
9.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в РБИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден10 лв.
бърза услугадо 3 работни дни5.25 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни3.50 лв.
10.Издаване на удостоверение за постоянен адресИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден5 лв.
бърза услугадо 3 работни дни3.75 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни2.50 лв.
11.Издаване и заверка на удостоверение за промяна на постоянен адресЗаявление за постоянен адрес,
декларация – образец
(отнася се само за собственици), нотариален акт (оригинал), лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса и всички необходими документи, съгласно чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден5 лв.
бърза услугадо 3 работни дни3.75 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни2.50 лв.
12.Издаване на удостоверение за настоящ адресИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден5 лв.
бърза услугадо 3 работни дни3.75 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни2.50 лв.
13.Издаване и заверка на удостоверение за промяна на настоящ адресАдресна карта за настоящ адрес,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса, декларация от собственика на апартамента и нотариален акт, удостоверяващ собствеността и всички необходими документи, съгласно чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден5 лв.
бърза услугадо 3 работни дни3.75 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни2.50 лв.
14.Припознаване на детеЗаявление по образец,
декларация за припознаване, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
15.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбинаИскане по образец,
издаденият документ, лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден10 лв.
бърза услугадо 3 работни дни7.50 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни5.00 лв.
16.Възстановяване и промяна на имеЗаявление по образец,
заверен препис от акт за раждане, съдебно решение или административен акт за промяна, лична карта или нотариално заверено пълномощно и копие.
17.Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояниеЗаявление по образец,
съдебно решение за поставяне под запрещение, други документи доказващи правно основание, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
18.Издаване на преписки на удостоверения или на преписи – извлечения от съставени актове за гражданско състояниеИскане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден5 лв.
бърза услугадо 3 работни дни3.75 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни2.50 лв.
19.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбинаЗаявление по образец,
преведен и легализиран препис от акта, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
20.Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданствоИскане по образец,
лична карта или нотериално заверено пълномощно и документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден7 лв.
бърза услугадо 3 работни дни5.25 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни3.50 лв.
21.Установяване на наличие на българско гражданствоЗаявление по образец, target=“_blank“
молба за установяване наличието на българско гражданство – образец, удостоверение за раждане, документ за платена такса в СО, заявление от МП, документ за платена такса за МП, лична карта или нотариално заверено пълномощно и 2 броя снимки за документи.
22.Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институцииЗаявление по образец,
документи, доказващи правно основание.
23.Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона на гражданска регистрацияЗаявление по образец,
документ за доказан правен интерес, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
24.Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО”Заявление по образец,
акт за раждане, документ за доказан правен интерес, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден7 лв.
бърза услугадо 3 работни дни5.25 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни3.50 лв.
25.Присвояване на ЕГНЗаявление по образец,
документ за самоличност, удостоверение за раждане, други удостоверяващи документи, удостоверяващи документи от МП.
26.Удостоверение на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали годиниЗаявление по образец, target=“_blank“
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услугаот 2 часа до 1 работен ден7 лв.
бърза услугадо 3 работни дни5.25 лв.
обикновена услугадо 7 работни дни3.50 лв.

ИСКАНЕ – ОБРАЗЕЦ (За позиции от горния списъка с поредни номера: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18 и 20) – Изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ (За позиции от горния списък с поредни номера: 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 и 26) – Изтегли

ИСКАНЕ – ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 4) – Изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 11) – Изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 11) – Изтегли

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС – ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 13) – Изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ – ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 14) – Изтегли

МОЛБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО – ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 21) – Изтегли

Декларация по чл.8, ал.2 от Наредбата за определяне на реда за излпалащане от държавата на присъдена издръжка – Изтегли

Бланка – образец на съгласие за обработване на лични данни – Изтегли

Back To Top
Skip to content