skip to Main Content

Подробна информация относно компенсацията за родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места можете да намерите ТУК!

Отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности, връзки с обществеността (ОКССДВО)

извършва следните дейности:

  • Изпълнява ръководни, организационни, координационни, контролни и подпомагащи функции, свързани с местното самоуправление в сферата на образованието, културата, спорта, социалните дейности, връзките с обществеността и отбранително-мобилизационната подготовка;
  • Подпомага кмета, като орган на изпълнителната власт, при провеждането на държавната политика на районно ниво, като свежда до знанието на отговорните органи и следи за прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове в сферата на образованието, културата, спорта, социалните дейности, връзките с обществеността и отбранително-мобилизационната подготовка;
  • Създава и поддържа ред и организира дейността на кабинета на кмета на района;
  • Ръководи, организира, координира, извършва и развива цялостната дейност, свързана с връзките с обществеността;
  • Осъществява вътрешни и външни контакти, създава и развива вътрешни и външни канали за комуникация;
  • Отговаря за създаването на новини и информация и поддържа сайта и фейсбук страницата на район „Илинден“;
  • Изготвя информационни бюлетини, брошури, диплянки, флаери и др.;
  • Планира, организира, координира, ръководи, контролира, оказва методическа помощ и спомага за развитието на образователната, културната, просветната, духовната и спортна дейност на СО – район „Илинден”.

Заявления - Образци, подавани към отдела

Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУКБланка - образец на съгласие за обработка на лични данни
Back To Top
Skip to content