skip to Main Content

Заявление

За да Ви бъде насрочена среща с кмета на район „Илинден“ е необходимо предварително да подадете Заявление за прием при Кмета, което можете да изтеглите от ТУК. Заявлението се подава в деловодството на Районна администрация „Илинден“ от понеделник до сряда в седмицата, преди датата на желания прием. Начините за подаване на заявлението са: на място – в деловодство на Район „Илинден“, по електронен път – на e-mail: priemna@ilinden.bg или чрез електронна форма на Заявление за прием при Кмета, която можете да попълните по-долу на тази страница.


ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМ ПРИ КМЕТА НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“

Приемният ден на Кмета на район „Илинден“ е всеки вторник от 10:00 до 12:00 часа. Заявления за записване за прием се приемат от 08:30 ч. в понеделник до 17:00 ч. в сряда в седмицата, преди датата на желания прием.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАНЧЕВСКИ,

Желая да бъда записан/а за прием в приемния Ви ден!    Back To Top
    Skip to content