skip to Main Content

Уведомление за инвестиционно намерение (ИП) „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир: железопътни участъци София – Перник и Перник – Радомир“ с възложител ДП НКЖИ

ilinden-novini

Уведомление за инвестиционно намерение (ИП) „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир: железопътни участъци София – Перник и Перник – Радомир“ с възложител ДП НКЖИ

Back To Top
Skip to content