skip to Main Content

Често задавани въпроси по прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ , ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

НАВОДНЕНИЕ

Строителството в заливните зони на реките, преграждането на речните течения, както и изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в коритата на реките е противозаконно!

Ако забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони или преграждания на речните течения, сигнализирайте в общината.

 1. Изключете газта и електричеството.
 2. При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива.
 3. Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.
 4. При поройни дъждове на заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.
 5. При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака преминаването на пороя.
 6. Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
 7. Бързо течащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
 8. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ , ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ РАДИОАКТИВНО ИЛИ ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ

 1. Покрийте носа и устата си с кърпа, за да намалите вдишването на радиоактивния прах или токсичен газ.
 2. Не докосвайте изхвърлените предмети при експлозия – може да са радиоактивни.
 3. Влезте бързо в сграда със здрави стени и прозорци. Затворете всички врати и прозорци.
 4. Изключете отоплителните и климатични системи, които освежават въздуха отвън.
 5. Ако сте в кола, затворете прозорците на колата. Изключете климатика (климатроника), отоплението и вентилационните отвори. Изключете двигателя на машината.
 6. Мийте се обилно и често. Изперете дрехите си, с които сте били навън или ги приберете в найлонова торбичка.
 7. Ако сте далече от сграда, излезте встрани от пътя и спрете на безопасно място. Ако е слънчево или горещо, опитайте се да спрете под мост или на сенчесто място.
 8. Останете в колата, докато не се окаже, че е безопасно да се върнете на пътя.
 9. Непакетираните хранителни продукти или вода, които са на открито, може да са замърсени.  Ето защо трябва да консумирате храна от консерви и от други затворени съдове, които преди консумация трябва да измиете отвън.
 10. При високи нива на радиация се появяват гадене, повръщане, диария, подуване и зачервяване на кожата. В тези случаи, трябва незабавно да се свържете с Вашия личен лекар или да отидете в болница.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ , ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

Не трябва да напускате сградата, в която се намирате, направете го само ако прецените, че

можете да излезете на открито за около 10 секунди.

2.    Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло. След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не се втурвайте към асансьорите и стълбите.

3.   Ако сте на улицата, застанете далече от сгради и далекопроводи.

4.   Ако труса Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.

5.   В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

 

СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТРУС:

Изключете електричеството, газта и водата.

 1. Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
 2. Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
 3. Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
 4. След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние

равно на височината на най-близката постройка.

6.   Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.

7.   Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.

 1. Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете им, ако това е възможно.

 

СЛЕД ЗАМЕТРЕСЕНИЕТО:

 

1.  Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.

2.  Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентни органи.

3.  Не претоварвайте телефонните линии с ненужни и продължителни телефонни разговори.

4.  Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.

5.  По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.

Back To Top
Skip to content